free responsive web templates

Pavol Cesnak

palo@theanyone.sk

19. 10. 2000

Narodil som sa 19. októbra 2000. Ani si nepamätám, že by som nehral na nejaký hudobný nástroj. Už ako 3-ročného ma posadili za klavír. Do kapely som prišiel, keď Timo potreboval rytmickú gitaru a podklady pre sóla. Jeden z mojich najkrajších zážitkov bol, keď sa ľudia na jednom koncerte prvýkrát postavili a začali tancovať na naše pesníčky. Mimo hudby si rad zahrám basketbal, vybehnem niekam von, kde to nepoznám alebo študujem filozofiu, matematiku, fyziku. Podľa toho, čo príde do cesty. Počúvam širokú škálu hudobných žánrov. Od Mozarta po Shakiru. Nikdy by som neodmietol vietnamské Pho Bo. Mimo domu a školy sa najčastejšie zdržiavam v Office shoes v Auparku, kde pracujem.